Firma Komandor Pomorze S.A. lider na rynku drzwi przesuwnych oraz mebli na wymiar nawiąże współpracę z :

Projektant kuchni i zabudów meblowych

Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • Doświadczenie w projektowaniu i sprzedaży mebli kuchennych i zabudów wnękowych
 • Znajomość rynku materiałów meblarskich
 • Mile widziana wyobraźnia przestrzenna i zdolności interpersonalne

Obowiązki:

 • Projektowanie i sprzedaż mebli
 • Sporządzanie wycen
 • Obsługa klienta
 • Doradztwo w zakresie ergonomii wnętrz projektowanych pomieszczeń
 • Samodzielność, proaktywność, inicjatywa działania, nastawienie na rozwiązanie problemów
 • Wysokie umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej
 • Kreatywność, otwartość na zmiany i konsekwencja w działaniu

Oferujemy:

 • Możliwość współpracy z firmą o stabilnej i ugruntowanej pozycji nastawionej na rozwój
 • Samodzielność oraz możliwość wykazania się inicjatywą i wiedzą merytoryczną
 • Wysokie zarobki

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem za pośrednictwem: email: pomorze@komandor.pl lub bezpośrednio u Nas:

KOMANDOR POMORZE S.A., 80-051 Gdańsk,
ul. Sandomierska 50 , tel. 058 762 99 66

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komandor Smart Dom Sp. z o.o., Jana III Sobieskiego 93, 84-230 Rumia

Dane do kontaktu

- listownie na adres: Jana III Sobieskiego 93, 84-230 Rumia
- tel: 693-538-342
- przez e-mail: smartdom@komandor.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, aby:

- ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku,
- wybrać odpowiednią osobę do pracy,
- zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia ( monitoring wizyjny)

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy)

- zgoda na przetwarzanie danych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje Pani/Pan dane inne niż wymienione powyżej. (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
- uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Administrator ma uzasadniony interes polegający na tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności w celu oceny, czy takiej osoby poszukuje na to stanowisko. Administrator stosuje monitoring wizyjny, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia. (art. 6 ust 1 lit. f RODO),

4. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, o które Pani/Pan ubiega się, chyba, że w oświadczeniu określi Pani/Pan dłuży okres np. dla potrzeb przyszłych rekrutacji..

5. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie - naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem ( dane kontaktowe powyżej).

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres email, które zostały wskazane powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( organ nadzorczy)

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.