LIDER W BRANŻY GARDERÓB, SZAF i MEBLI NA WYMIAR firma KOMANDOR POMORZE S.A. poszukuje osoby na stanowisko:

Pracownik produkcji

Miejsce pracy: Gdańsk

Opis stanowiska:

 • produkcja szaf Komandor
 • produkcja mebli wolnostojących
 • produkcja mebli kuchennych
 • inicjowanie usprawnień dotyczących produkcji

Wymagania:

 • umiejętność obsługi podstawowych narzędzi stolarskich będzie dodatkowym atutem
 • mile widziane doświadczenie przy obsłudze maszyn stolarskich
 • dbałość o jakość produktów
 • duża samodzielność, dokładność, odpowiedzialność i aktywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolności manualne

Oferujemy:

 • szkolenia z obsługi stolarskich maszyn sterowanych numerycznie
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o wiodącej pozycji na rynku - atrakcyjny system wynagradzania (płaca podstawowa + premie)
 • pakiet Benefit Multisport
 • pakiet medyczny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem za pośrednictwem: email: pomorze@komandor.pl lub bezpośrednio u Nas:

KOMANDOR POMORZE S.A., 80-051 Gdańsk,
ul. Sandomierska 50 , tel. 058 762 99 66

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komandor Pomorze S.A. z siedzibą w Gdańsku

Dane do kontaktu
- listownie na adres: ul. Sandomierska 50, 80-051 Gdańsk
- przez e-mail: rodopomorze@komandor.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, aby:

- ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku,
- wybrać odpowiednią osobę do pracy,
- zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia ( monitoring wizyjny)

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy)

- zgoda na przetwarzanie danych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje Pani/Pan dane inne niż wymienione powyżej. (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
- uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Administrator ma uzasadniony interes polegający na tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności w celu oceny, czy takiej osoby poszukuje na to stanowisko. Administrator stosuje monitoring wizyjny, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia. (art. 6 ust 1 lit. f RODO),

4. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, o które Pani/Pan ubiega się, chyba, że w oświadczeniu określi Pani/Pan dłuży okres np. dla potrzeb przyszłych rekrutacji..

5. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie - naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem ( dane kontaktowe powyżej).

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres email, które zostały wskazane powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( organ nadzorczy)

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.