LIDER W BRANŻY GARDERÓB, SZAF i MEBLI NA WYMIAR firma KOMANDOR ŚlĄSK S.A. poszukuje osoby na stanowisko:

Grupa monterska do montażu mebli

Miejsce pracy: Kraków

Poszukujemy samodzielnych ekip monterski do współpracy przy montażu szaf, garderób, mebli oraz mebli kuchennych.

Opis stanowiska:

 • praca w Krakowie i okolicach
 • montowanie mebli na wymiar u klienta
 • odbiór produktów z magazynu

Nasze oczekiwania od kandydatów:

 • Doświadczenie w montażu mebli
 • umiejętność czytania rysunków technicznych i projektów
 • precyzja i dokładność wykonywania powierzonych zadań
 • prawo jazdy
 • samochód dostawczy
 • narzędzia
 • ekipa monterska składająca się z min. 2 osób
 • pozytywnego nastawienia w kontakcie z klientem

Oferujemy:

 • warunki zatrudnienia- umowa o współpracy
 • wysokie wynagrodzenie
 • regularność zleceń
 • szkolenia montażowe według standardów marki KOMANDOR
 • elastyczny grafik

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres mkurach@komandor.pl w temacie wiadomości wpisując: "Grupa monterska", kontakt telefoniczny 607 332 017 lub bezpośrednio w siedzibie firmy:

KOMANDOR Śląsk S.A., 43-320 Katowice, ul. Transportowców 35

KOMANDOR Śląsk S.A., 43-320 Katowice, ul. Transportowców 35

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komandor Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach

Dane do kontaktu:
- listownie na adres: ul. Transportowców 35, 43-320 Katowice
- przez e-mail: komandor.slask@komandor.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku,
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia ( monitoring wizyjny)

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy)

 • zgoda na przetwarzanie danych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje Pani/Pan dane inne niż wymienione powyżej. (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
 • uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Administrator ma uzasadniony interes polegający na tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności w celu oceny, czy takiej osoby poszukuje na to stanowisko. Administrator stosuje monitoring wizyjny, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia. (art. 6 ust 1 lit. f RODO),

4. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, o które Pani/Pan ubiega się, chyba, że w oświadczeniu określi Pani/Pan dłuży okres np. dla potrzeb przyszłych rekrutacji..

5. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem ( dane kontaktowe powyżej) .

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres email, które zostały wskazane powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( organ nadzorczy)

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.