Polityka RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komandor Szczecin S.A. z siedzibą w ul. Pomorska 65, 74-100 Gryfino, NIP: 8581570222

  Można  się z nami skontaktować w następujący sposób:
  - listownie na adres: ul. Pomorska 65, 74-100 Gryfino
  - przez e-mail: zkszczecin@komandor.pl

 2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

  a) podjęcie działania na Pani/Pana żądanie tj. odpowiedzi na zapytanie, przygotowanie wyceny zabudowy Komandor (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  b) udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania i  kontaktu w tym zakresie ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  c) prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Informuje się, że podanie danych jest dobrowolnie, jednak niezbędne do umówienia i realizacji pomiaru lub wyceny.

 3. Okres przechowywania danych osobowych

  Administrator może przechowywać  Pani/Pana dane osobowe nie dłużej niż 1 rok od zgłoszenia do systemu, chyba, że realizacja celu będzie wymagała dłuższego przechowywania.

 4. Odbiorcy danych

  Podane przez Panią/Pana dane osobowe, mogą być udostępnione właściwemu ze względu na ewentualne miejsce realizacji Autoryzowanemu Dealerowi Komandor w celu przygotowania wyceny i kontaktu z Państwem. Pobierz listę dealerów. Dodatkowo mogą być ujawnione podmiotom współpracującym z Administratorem, na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: projektowe, pomiarowe, monterskie, wsparcia dla systemów informatycznych służących do obsługi klientów,  marketingowe itp.  Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

  Wskazujemy, że w przypadku gdy Autoryzowany Dealer Komandor lub inni odbiorcy będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Pana/Pani i np. oferować produkty i usługi, są wówczas odrębnym Administratorem danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych, nie podlegając warunkom naszej Polityki.


 5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  a. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b. prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c. prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  f. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
  g. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.

  Powyższe prawa można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. Informuje się, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 7. Polityka prywatności:

  Zapoznałem się z polityką prywatności. Podałam dane osobowe dobrowolnie. 
Facebook YouTube Blog