Procedura obsługi reklamacji w firmie Komandor Śląsk S.A. 

  1. Zgłoszenie Reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej na adres reklamacje.slask@komandor.pl lub pod nr tel. (32) 269 09 09
  2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu firmowym firmy Komandor Śląsk S.A. <pobierz>
  3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia, reklamacja zostaje zwrócona z prośbą o jej uzupełnienie, a rozpatrzenie jej następuje dopiero po uzupełnieniu brakujących danych.
  4. Po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego rozpoczyna się bieg rozpatrywania reklamacji, a decyzja dot. jej akceptacji lub odrzuceniu wydawana jest w formie pisemnej w terminie do 14 dni. W tym czasie firma Komandor Śląsk S.A. sprawdza zasadność reklamacji.
  5. W przypadkach niejasnych, i o ile specyfika reklamacji tego wymaga, firma Komandor Śląsk S.A. prosi zgłaszającego o przesłanie zdjęć obrazujących szkodę/wadę lub deleguje na miejsce zgłoszenia swojego pracownika.
  6. W sytuacji, gdy dostawca zażąda zwrotu wadliwego produktu do ekspertyzy, klient zobowiązany jest do jego przekazania firmie Komandor Śląsk S.A.
  7. Po wydaniu przez firmę Komandor Śląsk S.A. decyzji o akceptacji reklamacji, klient jest informowany o czasie wymaganej naprawy lub w przypadku wymiany, o przewidywanym terminie dostawy nowego produktu.
  8. W przypadku, gdy naprawa reklamowanego wyrobu jest niemożliwa, a dostawca zaprzestała już jego produkcji, i nie znajduje się on na stanach magazynowych, firma Komandor Śląsk S.A. może zaproponować klientowi produkt o parametrach odpowiadających reklamowanego towaru
Facebook YouTube Blog