Polityka prywatności

Szanujemy prywatność naszych klientów, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zagwarantować poufność przetwarzanych danych osobowych, w których posiadanie weszliśmy za pośrednictwem serwisu internetowego www.komandor.pl.

Administrator strony
Administratorem i właścicielem serwisu internetowego jest: KOMANDOR S.A., 26-600 Radom ul. Potkanowska 50, e-mail: komandor@komandor.pl, NIP 817-10-04-109, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000085569, Kapitał zakładowy 500 000 PLN opłacony w całości

Dane osobowe
W celu zamówienia za pośrednictwem naszego serwisu internetowego bezpłatnej wyceny, kontaktu w celu złożenia zapytania lub kontaktu dotyczącego współpracy użytkownicy są proszeni o pozostawienie danych osobowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, e-mail) niezbędnych do nawiązania kontaktu. Dane osobowe mogą być udostępnione właściwemu, ze względu na miejsce zamieszkania, Zakładowi Kompletacji lub Autoryzowanemu Partnerowi. Lista partnerów dostępna jest tutaj: <pobierz>. Informacje te są przekazywane jedynie podmiotom, które mają podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i będą uczestniczyły w procesie niezbędnym do odpowiedzi na zapytanie. Nie będą one przekazywane żadnym innym osobom trzecim. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom informatycznym Państwa zapytanie błyskawicznie trafi do osób, które będą brały udział w całym procesie. KOMANDOR S.A. nie będzie sprzedawał ani udostępniał zebranych danych podmiotom trzecim.

Cele przetwarzanie danych:Podstawy prawne:Okres przetwarzania:
podjęcia działania w zakresie odpowiedzi na zapytanie, przygotowania wyceny oraz realizacji zlecenia art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik do czasu wycofania zgody
pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratorado czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
marketing oraz przesyłania ofert handlowych Zakładów Kompletacji oraz Autoryzowanych DealerówArt. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody

 

Każda osoba przekazuje swoje dane dobrowolnie i ma prawo dostępu do nich, ich poprawiania, usunięcia lub cofnięcia zgody na przetwarzanie. Aby to zrobić musi wysłać e-mail na adres ask@komandor.pl. Wtedy zostanie uruchomiona procedura modyfikacji lub usunięcia danych osobowych. Brak zgody na przetwarzanie danych w momencie ich zgłaszania do systemu powoduje brak możliwości realizacji wyceny lub odpowiedzi na zapytanie.

Porady, pytania, faq
W serwisie internetowym www.komandor.pl znajduje się dział „Porady Ekspertów”. Klient przesyłając pytanie do działu „Porady ekspertów” jednocześnie wyraża zgodę na umieszczenie tego pytania bez podania danych osobowych. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o dopuszczeniu pytania do publikacji i zmian w jego treści bez konsultacji z klientem.

Cookies (Ciasteczka)
Serwis www.komandor.pl może wykorzystywać „cookies” czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty. Wszystkie informacje zbierane przy pomocy cookie i znaczników sieciowych są anonimowe, globalne i wykorzystywane tylko do opracowania i śledzenia ruchu oraz zliczania odwiedzin stron internetowych.
Analiza oglądalności stron internetowych. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Zmiany w polityce prywatności
Administrator zastrzega sobie zmianę zasad niniejszej Polityki w dowolnym czasie poprzez ich publikację w serwisie www.komandor.pl, gdy wymaga tego interes Administratora.

 

 

Facebook YouTube Blog