LIDER W BRANŻY GARDERÓB, SZAF i MEBLI NA WYMIAR firma KOMANDOR WIELKOPOLSKA S.A. poszukuje osoby na stanowisko:

Projektant mebli

Miejsce pracy: Poznań

Zadaniem projektanta będzie profesjonalna obsługa Klienta w nowym, ekskluzywnym Showroomie Komandor:

 • projektowanie unikatowych mebli na wymiar
 • wykonywanie wizualizacji i wycen mebli w oparciu o program Designer
 • doradztwo w zakresie wyboru materiałów oraz połączeń kolorystycznych
 • doradztwo w zakresie ergonomii i funkcjonalności projektowanych mebli
 • współpraca z architektami
 • współpraca z technologami i planistami w zakresie przygotowywania zleceń produkcyjnych
 • współpraca z grupami monterskimi i ich koordynatorem

Nasze oczekiwania od kandydatów:

 • znajomość aktualnych trendów wnętrzarskich i meblowych
 • doświadczenie w projektowaniu mebli na wymiar
 • znajomość technologii mebli oraz dostępnych na rynku akcesoriów i materiałów meblarskich
 • wyobraźnia przestrzenna, kreatywność i pasja tworzenia
 • umiejętności sprzedaży oraz budowania relacji z Klientami
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • pracę w designerskich wnętrzach
 • fajną atmosferę i zaangażowany zespół
 • elastyczny grafik pracy
 • ambitne i nowatorskie projekty
 • wyzwania, motywację
 • masę impulsów do rozwoju zawodowego
 • intensywny program wdrożenia do firmy oraz szkolenia
 • oprogramowanie do projektowania

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres: wielkopolska@komandor.pl

W aplikacji prosimy o przesłanie własnego portfolio z projektami/wizualizacjami/realizacjami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez firmę Komandor Wielkopolska S.A. z siedzibą w Poznaniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. "

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komandor Wielkopolska S.A. z siedzibą w Poznaniu
Dane do kontaktu:
- listownie na adres: ul. Jeleniogórska 20, 60-179 Poznań
- przez e-mail: wielkopolska@komandor.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku,
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia ( monitoring wizyjny)

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy)

 • zgoda na przetwarzanie danych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje Pani/Pan dane inne niż wymienione powyżej. (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
 • uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Administrator ma uzasadniony interes polegający na tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności w celu oceny, czy takiej osoby poszukuje na to stanowisko. Administrator stosuje monitoring wizyjny, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia. (art. 6 ust 1 lit. f RODO),

4. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, o które Pani/Pan ubiega się, chyba, że w oświadczeniu określi Pani/Pan dłuży okres np. dla potrzeb przyszłych rekrutacji..

5. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom i współpracownikom oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem ( dane kontaktowe powyżej) .

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres email, które zostały wskazane powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( organ nadzorczy)

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.