Praktyki w dziale marketingu - Łódź

Praktyki w dziale marketingu - Łódź

LIDER W BRANŻY GARDERÓB, SZAF i MEBLI NA WYMIAR firma KOMANDOR ŁÓDŹ S.A.
poszukuje osoby na stanowisko:

Praktyki w dziale marketingu
Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

Poszukujemy młodych osób, które chcą zdobyć pierwsze szlify w prawdziwej firmie. Komandor nie jest korporacją, więc podczas praktyk liczymy każdego dnia na Twoją inwencję i pomysłowość!

Co będę robił na praktykach:

- Parzył kawę??? Tak, ale tylko dla siebie, lub osób z którymi będziesz prowadził rozmowy w imieniu firmy!

- A tak na poważnie, dla praktykantów planujemy następujące zajęcia:

 • przygotowywanie i redagowanie mailingu do Klientów firmy
 • redagowanie postów i prowadzenie działań na FB i Instagramie firmy
 • praca na stronie internetowej - wprowadzanie ulepszeń, nauka pracy z systemem CMS
 • nauka obsługi Klientów, rozpoznawanie potrzeb Klientów i sugerowanie działań prowadzących do podniesienia jakości obsługi.
 • wszelkie inne działania, pomysły własne i inwencja będą mile widziane!

Czas trwania:

Czas trwania praktyk jest uzależniony od Ciebie. Ponieważ są to praktyki bezpłatne Ty decydujesz jak długo chcesz z nami zostać. Na początku wspólnie z opiekunem praktyk ustalasz grafik, z którego później musisz się wywiązać. Dla najlepszych osób planujemy również praktyki płatne, bądź stałą współpracę.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres pracalodz@komandor.pl w temacie wiadomości wpisując: "Praktyki" lub bezpośrednio w siedzibie firmy: 

KOMANDOR ŁÓDŹ S.A., 91-341 Łódź,

ul. Pojezierska 95d tel 42 640 70 00

KLAUZULA INFORMACYJNA:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Komandor Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi 

Dane do kontaktu:
- listownie na adres: ul. Pojezierska 95d, 91-341 Łódź
- przez e-mail: centrum@komandor.pl

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • ocenić zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, 
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia ( monitoring wizyjny)

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) 

 • zgoda na przetwarzanie danych zawartych w CV i/lub w liście motywacyjnym, jeżeli przekazuje Pani/Pan dane inne niż wymienione powyżej. (art. 6 ust 1 lit. a RODO),
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, (art. 6 ust 1 lit. c RODO),
 • uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Administrator  ma uzasadniony interes polegający na tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności w celu oceny, czy takiej osoby poszukuje na to stanowisko. Administrator stosuje monitoring wizyjny, aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia. (art. 6 ust 1 lit. f RODO),

4. Okres przechowywania danych osobowych
Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, o które Pani/Pan ubiega się, chyba, że w oświadczeniu określi Pani/Pan dłuży okres np. dla potrzeb przyszłych rekrutacji.. 

5. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom  i współpracownikom oraz  podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.  

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które Administrator przetwarza na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem ( dane kontaktowe powyżej) .

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody,  ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub  adres email, które zostały wskazane powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( organ nadzorczy)

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Facebook YouTube Blog