Działalność społeczna

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Komandor powstała 30 czerwca 1999r z inicjatywy Fundatorów panów Jacka Kozłowskiego oraz Mariana Wach. W roku 2004 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego czyli tzw „opp” a w 2007 roku zmianie uległa nazwa Fundacji z Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw Komandor na Fundację Komandor.

Misją Fundacji jest rozwijanie i krzewienie wśród młodzieży wiedzy ekonomicznej, która może się okazać bardzo pomocna w pierwszych latach podjętej pracy zawodowej. Głównym programem  realizowanym  przez  Fundację jest program Pakiet Wrześniowy – Akademia Przedsiębiorczości. W ramach zajęć wchodzących w skład  Programu  uczniowie szkół gimnazjalnych uczą się prowadzenia własnego biznesu w realiach  rynkowych tzn. zakładania i prowadzenia firm, tworzenia planów marketingowych i sprzedażowych, zarządzania finansami itp. Najlepsze zespoły gimnazjalistów zmagają się w dorocznym Ogólnopolskim  Konkursie wiedzy Gospodarczej, który dotychczas odbywał się w salach Ministerstwa Gospodarki i Bizness Centre Club. Liczba szkół biorących  udział w programie  na przełomie lat 2005/2006 wynosiła 560 placówek. Równocześnie z Pakietem Wrześniowym Fundacja opracowała Program Stypendialny, kierowany do młodzieży gimnazjalnej. Co roku Fundacja Komandor wspiera kilkoro uzdolnionych uczniów, którzy zgłosili się do programu, a których trudna sytuacja rodzinna nie pozwala na kontynuowanie nauki. Oprócz programów dla uczniów Fundacja organizuje również niezależne szkolenia dla nauczycieli, dotyczące wybranych zagadnień edukacyjnych.


W maju 2006 roku dzięki pracy i staraniom Fundacji na rzecz szerzenia przedsiębiorczości wśród młodzieży, firma Komandor SA uzyskała tytuł Dobroczyńca Roku 2005, przyznany jej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wieloletnie wspieranie i rozwój polskiej edukacji, poprzez działanie Fundacji, zaowocowały również przyznaniem firmie Komandor SA nagrody w kategorii „strategiczne programy społecznego  zaangażowania firmy”.   

 
Więcej informacji na temat Fundacji można znaleźć pod adresem www.fundacja.komandor.pl

Facebook
YouTube Blog