newsletter

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komandor S.A.  podanych przeze mnie danych osobowych (adres email) w celach marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych (Newsletterów). Administratorem danych osobowych jest Komandor S.A. z siedzibą w Radomiu, ul. Potkanowska 50, 26-600 Radom, zwana dalej Spółką. Dane osobowe tj. adres e-mail będą przetwarzane przez Spółkę w celach marketingowych, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.  Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, oraz tak długo, jak jest to niezbędne dla spełnienia wymogów prawa adekwatnych do sytuacji przetwarzania. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, (Organu Nadzorczego), gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Zapoznałem się z polityką prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Facebook YouTube Blog