Kontakt

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Komandor Wielkopolska S.A.Komandor Wielkopolska S.A.
ul. Jeleniogórska 20
60-179 Poznań
NIP: 777-14-79-464
VAT UE: PL 7771479464
REGON: 630752560
Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000084916
Kapitał Zakładowy: 3.500.000 PLN w całości opłacony

Sekretariat Zarządu
tel.: 61 868 55 40
fax: 61 868 90 82
e-mail: wielkopolska@komandor.pl

Sprzedaż / Usługi
tel.: 61 868 91 44 w.112
tel. kom.: 693 538 406
e-mail: salonjeleniogorska@komandor.pl

Marketing
tel.: 61 868 55 40 w.122
e-mail: dszafraniak@komandor.pl

Eksport
e-mail: wielkopolska@komandor.pl

Dział przygotowania produkcji
tel.: 61 868 55 40 w.104
e-mail: dpp.poznan@komandor.pl

Wielkopolska Hurtownia Komandor
tel.: 61 868 55 40 w.106 /118 / 123
e-mail: hk.poznan@komandor.pl

Serwis produktów i usług
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:
serwis.poznan@komandor.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. Imię i nazwisko klienta
2. Dane kontaktowe
3. Datę i miejsce montażu
4. Opis stwierdzonej usterki

Formularz kontaktowy

Informujemy, że administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Komandor Wielkopolska S.A. z siedzibą w ul. Jeleniogórska 20, 60-179 Poznań, NIP: 7771479464 oraz właściwy autoryzowany dealer marki Komandor, któremu będą przekazane Państwa dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie, sporządzenia wyceny w celu przedstawienia Państwu oferty lub wykonania ewentualnego pomiaru przed złożeniem oferty. Pobierz listę dealerów. Podane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystane przez w/w administratorów wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie, sporządzenia wyceny, ewentualnie pomiaru, w celu przedstawienia Państwu oferty. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do odpowiedzi na zapytanie, wykonania wyceny w celu przedstawienia oferty. Mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i inne prawa określone w informacji szczegółowej. Szczegółowe informacje: zobacz więcej

Facebook YouTube Blog