INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Komandor Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w prowadzonym postępowaniu przetargowym na opracowanie modelu biznesowego, którego celem jest rozwój Spółki Komandor Łodź, ogłoszonym w związku z realizacją projektu unijnego w ramach działania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez ROEX Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie Oferta firmy uzyskała 100 punktów.

Przeglądaj informacje

Facebook YouTube Blog